เพิ่มผู้ชมบนเว็ปไซต์

ทางกูเกิ้ลให้ความสำคัญ User Experience ที่ผู้ชมจะได้รับเมื่อเข้าชมเว็ปไซต์ เพราะ 94% ของการตัดสินใจดูเว็ปคือความสวยงาม บทเรียนนี้ต้องไม่พลาด!!!
เพิ่มผู้ชมบนเว็ปไซต์

รายละเอียดบทเรียน

 • 1
  เตรียมตัวสร้างเว็ปไซต์
  • เตรียมตัวสร้างเว็ปไซต์
  • การลงทะเบียนกับ BlueHost
  • การตั้งค่า Add-On Domain
  • การใช้เครื่องมือ WordPress Tool
 • 2
  การสร้างเว็ปเบื้องต้น
  • การใส่ข้อมูลเว็ปเบื้องต้น
  • การปรับแก้เว็ป WordPress เบื้องต้น
  • การเปลี่ยนภาษาบน Dashboard
  • แนะนำ Dashboard และ เมนูต่างๆ
 • 3
  การใช้ Elementor
  • เครื่องมือช่วยปรับแต่ง Theme
  • การติดตั้ง Plug-In Elementor
  • การเลือกและติดตั้ง Theme
  • การปรับแต่ง Theme
  • การปรับแต่ง Theme (ต่อ)
 • 4
  การติดตั้ง Premium Theme
  • การซื้อPremium Theme เพื่อความสวยงามของเว็ป
  • การติดตั้ง Premium Theme
  • การปรับใช้รูปแบบตัวอักษรที่สวยงาม
  • การจัดการหน้าเว็ป และเมนู
  • การปรับแก้เนื้อหาในเว็ป
  • การปรับแต่ง Footer (ส่วนล่างของเว็ป)
 • 5
  ตัวอย่างเว็ปหลังการปรับแก้
  • ตัวอย่างเว็ปที่ปรับแต่งแล้ว
 • 6
  การซื้อ Elementor Pro
  • การใช้ Elementor Pro
  • การติดตั้ง Elementor Pro
  • การปรับแก้เว็ปด้วย Elementor Pro

แนะนำการใช้ห้องเรียน

หลังจากลงทะเบียน เลือกคอร์สที่สนใจจะเรียนจากหน้าคอร์สทั้งหมด กรณีคอร์สฟรี เมื่อเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม"ลงทะเบียนเรียนฟรี"ของคอร์สนั้น ทางระบบจะพาไปหน้าบทเรียนโดยอัตโนมัติ