แนะนำการใช้ห้องเรียน

หลังจากลงทะเบียน เลือกคอร์สที่สนใจจะเรียนจากหน้าคอร์สทั้งหมด กรณีคอร์สฟรี เมื่อเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม"ลงทะเบียนเรียนฟรี"ของคอร์สนั้น ทางระบบจะพาไปหน้าบทเรียนโดยอัตโนมัติ


บทเรียน

 • 1
  Facebook Messenger ปิดการขายแบบ..โปร
  • แนะนำ Facebook Messenger
  • url ประจำเพจ/เฟส
  • ทำไมต้องใช้ Chat Bot
  • แนะนำ ChatBot น่าใช้
  • การสร้างกลุ่มเป้าหมายจาก Facebook Messenger
  • การติดตั้งปุ่ม Messenger ในเว็ปไซต์