แนะนำการใช้ห้องเรียน

หลังจากลงทะเบียน เลือกคอร์สที่สนใจจะเรียนจากหน้าคอร์สทั้งหมด กรณีคอร์สฟรี เมื่อเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม"ลงทะเบียนเรียนฟรี"ของคอร์สนั้น ทางระบบจะพาไปหน้าบทเรียนโดยอัตโนมัติ


บทเรียน

 • 1
  ManyChat บอทช่วยแชทประจำแบรนด์
  • การสร้างบัญชี ManyChat
  • เริ่มต้นใช้งาน ManyChat
  • แนะนำเมนู ManyChat
  • การใช้เครื่องมือแชทของ ManyChat
  • การใช้พีเจอร์บรอดคาสต์ใน ManyChat