ติดปีกธุรกิจ ด้วย Google Ads

เปิดเกมรุก...เพิ่มโอกาสขาย อย่ามีเพียงเว็ปไซต์ไว้รอตั้งรับ ใช้ Google Ads เพิ่มโอกาสถูกเจอโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
ติดปีกธุรกิจ ด้วย Google Ads

รายละเอียดบทเรียน

 • 1
  แนะนำ Google Adwords
  • ทำไมต้องใช้ Google Adwords
  • การสร้างบัญชี Google Adwords
  • ทำความรู้จักกับบัญชี Google Adwords
 • 2
  การสร้างแคมเปญโฆษณา
  • รูปแบบแคมเปญโฆษณา
  • การตั้งชื่อแคมเปญ
  • การเลือกการแสดงผลโฆษณา
  • การเลือกโลเกชั่น/ภาษา
  • การเลือกงบประมาณ
  • การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
  • ประเภทของ Keyword
  • การเพิ่ม Site Link
  • การเพิ่ม Call Extension
  • การสร้าง Dynamic Search Ad
  • การสร้าง Adgroup
  • การตั้งค่า Advanced Setting
 • 3
  เครื่องมือเพิ่มเติม
  • การใช้ KeyWord Planner Tool
  • การสร้าง Plan Overview
  • การสร้าง Conversion Tracking Code
  • การติดตั้ง Conversion Tracking Code
  • การโปรโมทวิดีโอใน Youtube

แนะนำการใช้ห้องเรียน

หลังจากลงทะเบียน เลือกคอร์สที่สนใจจะเรียนจากหน้าคอร์สทั้งหมด กรณีคอร์สฟรี เมื่อเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม"ลงทะเบียนเรียนฟรี"ของคอร์สนั้น ทางระบบจะพาไปหน้าบทเรียนโดยอัตโนมัติ