แนะนำการใช้ห้องเรียน

หลังจากลงทะเบียน เลือกคอร์สที่สนใจจะเรียนจากหน้าคอร์สทั้งหมด กรณีคอร์สฟรี เมื่อเลือกแล้ว ให้กดปุ่ม"ลงทะเบียนเรียนฟรี"ของคอร์สนั้น ทางระบบจะพาไปหน้าบทเรียนโดยอัตโนมัติ


บทเรียน

 • 1
  Facebook Advertising 101
  • การสร้างเพจ
  • แนะนำเรื่องการสร้างแคมเปญโฆษณา
  • การสร้างแคมเปญโฆษณา แบบโปรโมทใต้โพสต์
  • การสร้างแคมเปญโฆษณา ผ่านตัวจัดการโฆษณา
 • 2
  การสร้างกลุ่มเป้าหมาย
  • การสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบบันทึกไว้ (เลือกตามโปรไฟล์กลุ่มเป้าหมาย)
  • การสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง (Custom Audience)
  • การสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง (Look Alike Audience)
 • 3
  การสร้างแคมเปญโปรโมทวิดีโอ
  • การตั้งค่าวิดีโอก่อนโปรโมท
  • การสร้างแคมเปญโปรโมทวิดีโอ
 • 4
  Facebook Pixel
  • การสร้าง Pixel
  • การติดตั้ง Pixel ลงในเว็ปไซต์